شهرخبر

عبور عجیب‌ عابر پیاده هنگام تیراندازی سارقین مسلح / فیلم

عابری به بهانه «عجله داشتن برای رفتن به سرکار» از بین سارقینی که در حال تیراندازی بودند، با خونسردی تمام عبور کرد.

عبور عجیب‌ عابر پیاده هنگام تیراندازی سارقین مسلح / فیلم
خبرفوری