شهرخبر

جمع کردن موش در یک انبار ذخیره گندم توسط کشاورز استرالیایی! + عکس

جمع کردن موش در یک انبار ذخیره گندم توسط کشاورز استرالیایی! + عکس

جمع کردن موش از تله در یک انبار ذخیره گندم از سوی کشاورز استرالیایی و نوه اش