شهرخبر

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی + جزئیات

فرآیند درخواست و پرداخت هدیه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری شد.

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی + جزئیات

به گزارش منیبان، بیمه شدگان واجد شرایط، برای ثبت درخواست خود و دریافت کمک ازدواج، می‌بایستی از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir (پس از ثبت نام در سامانه) اقدام نمایند.

میزان هدیه ازدواج: یک ماه متوسط مزد و یا حقوق بیمه شده

شرایط:

این هدیه به بیمه شدگان اجباری و ازدواج اول تعلق می‌گیرد.
رابطه بیمه پردازی در تاریخ عقد باید برقرار باشد.
بیمه شده دارای ٧٢٠ روز سابقه، طی ۵ سال قبل از تاریخ عقد باشد.

document.getElementById('myframe').style.height='600px';