شهرخبر

عکس/ هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.