شهرخبر

روسای ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان حضور یافتند

روسای ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان حضور یافتند

نشست مشترک روسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از دقایقی آغاز شد.

به گزارش مشرق، نشست مشترک روسای ستادهای انتخاباتی، کاندیداهای ریاست جمهوری با صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از دقایقی آغاز شد.

روسای ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان حضور یافتند

منبع: فارس