شهرخبر

صادقی‌مقدم:

اولویت شمارش آرا در پایان رأی‌گیری، با آرای ریاست‌جمهوری است

اولویت شمارش آرا در پایان رأی‌گیری، با آرای ریاست‌جمهوری است

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: اولویت شمارش آرا در پایان رأی‌گیری، با آرای ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با محمدحسن صادقی مقدم، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان عصر امروز برگزار شد.

وی بیان کرد: آرای ریاست جمهوری پس از شمارش دقیق، صورت جلسه خواهد شد.

تکمیل می شود...