شهرخبر

فیلم/ برنامه زاکانی در صورت رئیس‌جمهور نشدن

زاکانی نمایه

زاکانی، نامزد ریاست جمهوری: اگر در انتخابات موفق نشوم برنامه ها و توانمندی های شناختی خود را دودستی به رئیس جمهور منتخب تقدیم می کنم.