از همین رو راهکار و سیاست های برون رفت از این معضلات ساده نخواهد بود، و حتی امکان دارد که درمان یک مشکل به وخیم تر شدن مشکلی دیگر بدل شود. این مسئله در وعده های انتخاباتی کاندید های این دوره ریاست جمهوری نیز دیده می شود، به بیان دیگر نامزد ها مجموعه ای از وعده ها را داده که تحقق همزمان آن ها در یک بازه زمانی کوتاه مدت میسر نخواهد بود، و گاها راه حل هر یک در تضاد با راه حل معضلی دیگر است.

پس از اعلام نامزد های نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، احتمالا جدی ترین گزینه برای  کرسی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشد. رئیسی وعده تورم تک رقمی و اشتغال یک میلیونی در سال را داده است، همان طور که در سطور بالا گفته شد که تحقق این دو با هم ممکن نیست.

محسن رضایی در وعده های انتخاباتی خود رساندن یارانه نقدی به 450 هزار تومان برای دهک های پایینی جامعه داده است. وی بیان کرده است که تأمین مالی این طرح از اصلاح یارانه های انرژی(قیمت بنزین) خواهد بود. به گفته رضایی به این علت که تأمین مالی این طرح از راه حذف یارانه پنهان اقشار ثروتمند خواهد بود، پول جدید خلق نکرده و تورم زا نخواهد بود. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته، برخی از مخالفان نبود سرمایه اجتماعی برای اجرای این طرح و همچنین حساسیت جامعه به افزایش قیمت بنزین و در نتیجه افزایش تورم انتظاری را، از دلایل مخالفت خود بیان می کنند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر وعده خوانی ۷ نامزد انتخابات؛ حرف هایی که با هم نمی خواند

بخوانید.