شهرخبر

سانسور چهره زنان کابینه جدید رژیم صهیونیستی در روزنامه یهودی + عکس

سانسور چهره زنان کابینه جدید رژیم صهیونیستی در روزنامه یهودی + عکس

روزنامه یهودی ارتدوکسی بنیادگرای «Behadry Haredim» در راستای ادامه اقدامات جنجالی خود در سرزمین‌های اشغالی عکسی از کابینه جدید رژیم صهیونیستی منتشر کرد که در آن صورت وزرای زن را پنهان کرد.