نتایج نظرسنجی موج یازدهم ایسپا نشان می دهد:

پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری/ پیروزی رئیسی در دور اول؟

کدخبر: 419197
اقتصاد نیوز: نتایج نظرسنجی ایسپا نشان می دهد پس از مناظره سوم 25 میلیون نفر تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفته اند که 15 میلیون نفر از آنان به ابراهیم رئیسی رای می دهند.

به گزارش اقتصاد نیوز، موج یازدهم نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد: پس از مناظره سوم 24 میلیون و 910 هزار نفر تصمیم به مشارکت گرفته اند؛ این میزان شرکت کننده نرخ مشارکت در انتخابات را به 42 درصد می رساند.

از مجموع مشارکت کنندگان 60.6 درصد به ابراهیم رئیسی رای می دهند با این حساب رای رئیسی پس از مناظره سوم در حدود 15 میلیون و 100 هزار رای است. آرای رئیسی از 70 درصد در 11 خرداد به 60 درصد در 24 خرداد رسیده است. گزارش نشان می دهد هرچه نرخ مشارکت بالا رفته از آرای رئیسی کاسته شده است در مقابل به سبد رای زاکانی و قاضی زاده هاشمی اضافه شده است.

عبداالناصر همتی که خود را رقیب اصلی رئیسی می داند پس از مناظره سوم رشد رای داشته است اما درصد آرای او 3.7 درصد از آرای مشارکت کنندگان را به خود اختصاص می دهد با این حساب رای همتی هنوز به یک میلیون نرسیده گرچه از 2.4 به 3.7 در 24 خرداد رسیده است.

محسن رضایی نیز که پس از مناظره دوم نتوانسته بود سبد رای خود را بزرگتر کند در پایان مناظره سوم، حدود یک واحد درصد به رای خود اضافه کرده تا پس از ابراهیم رئیسی نفر دوم در میزان رای آوری بر اساس نظرسنجی ایسپا باشد.

اقبال به سعید جلیلی در مناظره سوم بالا نرفته و نسبت آرا برای او همانند مناظره دوم بوده است اما زاکانی و قاضی زاده هاشمی توانسته اند آرای خود را افزایش دهند. نکته جالب این نظرسنجی، جهش آرای زاکانی پس از مناظره دوم و سوم است. زاکانی نیم درصد آرا را در 11 خرداد داشت اما در 24 خرداد میزان اقبال به این نامزد به 3 درصد افزایش یافت.

محسن مهرعلیزاده نیز در کنار ابراهیم رئیسی تنها نامزدی است که دچار ریزش رای شده است؛ او که در مناظره دوم تا سطح یک درصد بالا آمده بود مجددا دچار ریزش رای شد و به محدوده نیم بازگشت.

با توجه به اینکه آرای مردد از 17 درصد به 17.4 درصد افزایش یافته پیش بینی می شود حدود 4 میلیون و 334 هزار نفر بلاتکلیف باشند اگر این آراء به سبد یک رقیب رئیسی هم ریخته شود شانسی برای رقبای او طبق داده های 24 خرداد ایسپا نیست.

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب ملت بایستی اکثریت مطلق آرا را کسب کند. اکثریت مطلق آرا یعنی پنجاه‌درصد آرا به علاوه یک رای.با این حساب یا باید رقبای آقای رئیسی بتواند این نسبت را به دست بیاورند که در فرصت باقی بعید با توجه به درصد آرای برآورد شده نامزدها از سوی ایسپا به نظر می رسد یا باید آرای رئیسی از این حد کمتر باشد تا انتخابات به دور دوم برود.

Image-1 (1)

 رقبا زمانی می توانند انتخابات را به مرحله دوم ببرند که میزان مشارکت به بیش از 30 میلیون نفر برسد. یعنی در چهار روز آینده سطح مشارکت تا 5 میلیون نفر دیگر افزایش یابد یا با مشارکت کنونی از آرای ابراهیم رئیسی در چهار روز آینده نزدیک به دو میلیون و 700 هزار رای کاسته شود تا نصاب 50 درصد به علاوه یک را از دست دهد. ابراهیم رئیسی در فاصله دو نظرسنجی 400 هزار رای از دست داده رایی که به سبد زاکانی و قاضی زاده رفته است. بنابراین احتمال کمی دارد در چهار روز آینده ریزش آرای او سرعت بالاتری نسبت به قبل پیدا کند.

از سوی دیگر اگر نامزدی به نفع رئیسی انصراف دهد احتمال تقویت سبد رای او با توجه به نزدیکی سبد رای وجود دارد از این رو با آمار کنونی ایسپا می توان گفت کار انتخابات در دور اول تمام است مگر اینکه میزان مشارکت سونامی وار بالا رود یا از سبد رای رئیسی جمعیت بزرگی خارج شود.

Image-1