به گزارش برنا، مرکز ملی مدیریت دفاعی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: واحدهای ناوگان روسیه در دریای سیاه ناو انگلیسی «دفندر» و ناو هلندی «اورتون»  را که امروز وارد دریای سیاه شد، زیر نظر دارند.   

هدف و برنامه حضور این ناوهای ناتو در دریای سیاه اعلام نشده است اما در ماههای اخیر به دنبال تشدید تنش ها میان اوکراین و روسیه، حضور نظامی و تحرکات ناوهای ناتو در دریای سیاه افزایش یافته است.

انگلیس در این رابطه اعلام کرده بود که چند ناو خود را به دریای سیاه اعزام می کند و پیمان ناتو نیز با مشارکت اوکراین در این پهنه آبی رزمایش دریایی برگزار کرد.