شهرخبر

عکس/ عطش روزهای داغ و سوزان تابستان

عطش روز‌های داغ و سوزان تابستان

خوزستان روزهای تبداری را می‌گذراند. امسال زودتر از سال گذشته و در فروردین ماه دمای خوزستان به ۴۰ درجه رسید و در اردیبهشت هم روزهای بالای ۴۰ درجه را پشت سر گذاشت.