شهرخبر

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ۵ موافقت‌نامه همکاری امضا کرد


پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 5 موافقت‌نامه همکاری امضا کرد

پنج موافقت‌نامه همکاری میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با وزارت علوم، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه‌های صنعتی شیراز، علم و صنعت و صنعتی امیرکبیر امضا شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حاشیه افتتاح پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت، پنج موافقت‌نامه فناورانه امضا شد.

موافقت‌نامه نخست، موافقت‌نامه گرنت فناورانه بود که میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.

در ادامه، موافقت‌نامه ایجاد پردیس مشترک میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و در ادامه، سه موافقت‌نامه با موضوع ایجاد مرکز نوآوری و رشد مشترک، میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در حالی امروز رسما افتتاح شد که برخی کارشناسان معتقدند احداث این پارک با وجود پژوهشگاه صنعت نفت، یک موازی کاری بوده و تمامی این موافقتنامه ها می توانست با پژوهشگاه صنعت نفت به امضا برسد.

انتهای پیام/