شهرخبر

سود این بنگاه رانتی معادل یارانه 60 میلیون نفر است

احسان سلطانی
سود این بنگاه رانتی معادل یارانه 60 میلیون نفر است

سود سالانه یک بنگاه صنعتی رانتی-خصولتی معادل یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر ایرانی است.

به گزارش تحریریه، سود خالص سال ۱۳۹۹ شرکت فولاد مبارکه به ۳۲۸۰۰ میلیارد تومان بالغ گردید که حاصل رانت های عظیم مواد معدنی (سنگ آهن)، گاز، برق و همچنین رانت های نیروی کار ارزان، حمل و نقل (به ویژه ریلی)، مالیاتی و قیمت بالای دلار مداخله ای است.

در شرایطی که با مداخله دستوری دولت هزینه های بنگاه های صنعتی خصولتی به ریال (کم ارزش) تعیین می شود، قیمت فروش آنها به دلار (بیش ارزش گذاری شده) انجام می گردد.

نسبت سودآوری فولاد مبارکه بیش از ۴۰ درصد در مقایسه با کمتر از ۱۰ درصد برای فولادسازان بزرگ جهان است. برای فولاد مبارکه، نسبت سود خالص به دارایی ها ۴۱ درصد و نسبت مالیات به سود ۱۰ درصد است.

فولاد مبارکه شاهدی است از آن چه با افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد و مردم به شدت فقیر شده اند، صدها هزار میلیارد تومان رانت (با همکاری دولت و مجلس) بین بنگاه های خصولتی و وابسته به جناح های قدرت تقسیم شده است.

پایان/