سلفی محمدرضا گلزار در باشگاه بدنسازی /عکس

محمدرضا گلزار  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 سکوت کن :

وقتى زندگیت رو تو سکوت بسازى دشمنات نمیدونن به چى حمله کنن...!

 

گلزار