تصاویری از حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در سطح شهر تهران