به گزارش رسانه های اسرائیل،  کابینه بنت- لاپید سرانجام یکشنبه شب با اکثریت آرا رای اعتماد پارلمان را دریافت کرد و به این ترتیب نخست وزیری 12 ساله بنیامین نتانیاهو به پایان رسید.

بنت رهبر حزب یمینا تا سال ۲۰۲۳ به عنوان نخست وزیر خواهد بود و پس از آن لاپید رهبر حزب یش عتید نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت.

گفتی است که نفتالی بنت به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد.