به گزارش برنا؛ دکتر محسن اسدی لاری؛ مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اولین جشنواره کارآفرینی اجتماعی اظهار کرد: یک دانشگاه مسئولیت پذیر، دانشگاهی است که بتواند نقش مؤثری در جامعه داشته باشد، مشکلات جامعه را واکاوی کند و به درستی و تا حد امکان پاسخگوی آنها باشد.

او با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در اولین جشنواره کارآفرینی اجتماعی پیگیری شد، پاسخگویی و مسؤلیت پذیری اجتماعی است، افزود:  کارآفرینی اجتماعی موضوعی است که در اهداف دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های نسل نو باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دکتر اسدی لاری با اشاره به انفکاک عمیق دانشجویان و دانش آموخته های دانشگاه ها با جامعه، گفت: بسیار خوشبخت هستم که در این جشنواره که به همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، این علامت به جامعه و دانش آموختگان داده شد که مسئولیت اساسی دانش آموخته های دانشگاه خدمت به مردم و جامعه محوری است.

او با بیان اینکه فرزندانم؛ محمدحسین و زینب، نمونه های کارآمد کارآفرینی اجتماعی بودند، افزود: آنها به عنوان یک کارآفرین اجتماعی پیشرو در فعالیتهای غیرانتفاعی بودند.

مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت گفت: کارهای فراوان از توجه به محرومان و فقرا، تهیه غذا برای بی خانمان ها تا برنامه ریزی و سازمان دهی دیگر داوطلبان برای فعالیتهای آموزشی، راه اندازی کانون های دانشگاهی و  کارآفرینی اجتماعی در  دوران حیات کوتاه محمد حسین و زینب دیده می شود.

اختتامیه اولین جشنوراه کارآفرینی اجتماعی  یادمان شهیدان نخبه و کارآفرین «محمد حسین و زینب اسدی لاری؛ از مسافران پرواز ۷۵۲ اوکراینی» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پنحشنبه بیستم خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و دو گروه دانشجویی پویش و التیام از میان بیش از ۲۵۰ اثر ارسالی به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت، مندیپ اوبرایان؛ نماینده یونیسف در ایران، دکتر مصطفی معین؛ وزیر علوم در دولت های سازندگی و اصلاحات و همچنین دکتر مهدی مقتدایی؛ معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران میهمانان ویژه اختتامیه اولین حشنواره کارآفرینی اجتماعی بودند.