به گزارش برنا، پس از برگزاری انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی که 19 خردادماه برگزار و مهرعلی باران چشمه با رای اعضای مجمع به ریاست این فدراسیون انتخاب شد؛حکم وی را وزیر ورزش و جوانان صادر کرد.

بر این اساس در بخشی از حکم «مهر علی باران چشمه» که به امضای «دکتر مسعود سلطانی فر» رسیده ؛اماده است:

به استناد بند چهار ماده هفت اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رای اعضای مجمع عمومی مورخ 19خرداد 1400 فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و در اجرای ماده 10 اساسنامه ،به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان «رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی » منصوب می شوند.

در این حکم ؛ استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده،توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع انها،همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته،ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها از جمله مواردی است که تاکید شده نسبت به اجرای ان در این دوره اهتمام جدی صورت گیرد.