شهرخبر

قابی متفاوت از خوش و بش عجیب دو رقیب در سومین مناظره انتخاباتی / عکس

عصر دیروز شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ سومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری، با حضور ۷ کاندیدای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، در محل سازمان صداو سیما برگزار شد.

قابی متفاوت از خوش و بش عجیب دو رقیب در سومین مناظره انتخاباتی / عکس

عکسی از خوش و بش کاندیداها در حاشیه این مناظره به ثبت رسیده است.

عکسی متفاوت در حاشیه مناظره آخر /خوش و بش ۲ رقیب

عکسی متفاوت در حاشیه مناظره آخر /خوش و بش ۲ رقیب