شهرخبر

هشدار نماینده چین در مذاکرات وین درباره برجام

طرفهای برجام باید از تکرار خروج یا وضع مجدد تحریمها جلوگیری کنند

نماینده چین نزد سازمانهای بین المللی در وین نگرانیهای ایران در مورد لغو تحریمها را مشروع خواند و خواستار لغو تحریمهای غیرقانونی و یکطرفه آمریکا علیه ایران و طرفهای ثالث شد.

به گزارش مشرق، «وانگ کان» نماینده چین نزد سازمانهای بین المللی در وین پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران گفت: «نگرانیهای ایران در مورد برداشتن تحریمها مشروع و قانونی است. ایالات متحده نخست باید تمام تحریمهای غیرقانونی و یکطرفه علیه ایران و طرفهای ثالث را لغو کند. تحریم تسلیحات متعارف علیه ایران که خلاف برجام و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل است نیز باید لغو شوند.

هشدار نماینده چین در مذاکرات وین درباره برجام

وی همچنین در نشست برجام تأکید کرد که «ایالات متحده باید با اقدام قاطعانه برای برداشت کامل و جامع تحریمها تردید و اهمال کاری را کنار بگذارد. طرفهای مربوطه نیز باید اقدامات مؤثری را برای پرهیز از تکرار خروج از برجام یا وضع مجدد تحریمها در پیش گیرند».

هشدار نماینده چین در مذاکرات وین درباره برجام

این نماینده چین «همچنین از تمام طرفها خواست تا تلاشهای خود را برای دستیابی به راهکاری برای بازگرداندن فوری ایالات متحده و ایران به اجرای کامل برجام دوبرابر کنند».

هشدار نماینده چین در مذاکرات وین درباره برجام

منبع: مهر