سومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری، با حضور ۷ کاندیدای احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، عصر عصر شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در محل سازمان صداو سیما برگزار شد. 

عکسی متفاوت در حاشیه مناظره آخر /خوش و بش ۲ رقیب

عکسی متفاوت در حاشیه مناظره آخر /خوش و بش ۲ رقیب