گلاب آدینه و دخترش در مراسم افتتاحیه فیلم «آبجی» /عکس

تصویری از  گلاب آدینه و دخترش در مراسم افتتاحیه فیلم «آبجی» را مشاهده می کنید.

گلاب آدینه