اظهارات مدیر کل آژانس درباره موضوع هسته ای ایران سیاسی است

 سیدعلی آقازاده دافساری به ادعاهای گروسی، مدیر کل آژانس مبنی بر شفاف نبودن مسئله هسته ای کشورمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه مدیرکل آژانس چندین بار اظهارات خلاف واقعی را در خصوص مسئله هسته ای کشورمان مطرح نموده است.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اظهاراتی را که مدیر کل آژانس مطرح نمود؛ قطعا با تاسی از آمریکایی‌ها صورت گرفته است و چنین موضوعی را هم به یک رویکرد تبدیل کردند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی این بوده آنچه را که در رابطه با دستاوردهای هسته ای در حال انجام دادن هستیم کاملا شفاف است و آژانس هم بر روند هسته ای کشورمان نظارت داشته و حتی فراتر از معاهدات هم نظارتها را پذیرفتیم؛ چرا که ما چیزی برای از دست دادن نداریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: اظهارات مدیر کل آژانس سیاسی بوده و به نوعی مایل هستند که مذاکرات وین را تحت تاثیر قرار دهند تا جمهوری اسلامی ایران را در موضع انفعال قرار دهند؛ ضمن اینکه چنین موضوعی حرکتی انحرافی است.

وی بیان کرد: دولت موظف است که براساس قانون اقدام راهبردی در مقابله با تحریم ها عمل کند و نباید فراتر از آن پیش برود؛ لذا اگر بخواهد چنین اقدامی صورت بگیرد مجلس شورای اسلامی که مدافع منافع ملت بوده در مقابل آنها خواهد ایستاد.