شهرخبر

مهمترین حرف حوزه آموزش را رئیسی زد

به گزارش مشرق سید مجید حسینی در توئیتی نوشت: مهم ترین حرف آموزش را آقای رییسی گفت که "نمیشود کسی مدرسه داشته باشد و خودش بخواهد آموزش را مدیریت کند".

مهمترین حرف حوزه آموزش را رئیسی زد

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.