شهرخبر

ویدئو/دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات توسط ملی پوشان ورزشکار کشور

ویدئو/دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات توسط ملی پوشان ورزشکار کشور

ورزشکاران ملی پوش و مطرح استان گلستان از حضور در انتخابات می گویند.

منبع: سراج ۲۴