شهرخبر

فیلم/ رئیسی: هیچ فیلتری در زمان من اعمال نشده است

رئیسی نمایه

سید ابراهیم رئیسی: نمی دانم اگر من در مناظره نبودم دوستان چه می خواستند بگویند؟ از من ناراحتید یا از مردم؟ خب مردم به شما اقبال ندارند، چه کار می خواهید بکنید؟