شهرخبر

سوال های همتی از رقبا: آقای رئیسی مخالف افکار آقای علم الهدی هستید یا نه؟ | آقای جلیلی  ۲۰۰ کشور نمی دانند fatf  بد است؟

همتی گفت: آقای  جلیلی ۲۰۰ کشور نمی دانند fatf  بد است؟ از این موضع بیاید پایین تا کشور نفس بکشد.چرا آقای رئیسی هنوز دوستان طبری آزاد هستند؟اینجا کره شمالی نیست آقای رئیسی چرا باید وزیر جوان دولت ما را به دادگاه احضار کنند. صریحا اعلام کنید مخالف گشت ارشاد هستید یا خیر؟

انتخابات 1400 - همتی