شهرخبر

 جلیلی: برجام یک چک بلامحل است | این دولت حتی نتوانست مذاکره کند

سعید جلیلی گفت: اینکه بگوییم عده ای در داخل نگذاشتند نفهمیدن موضوع است. شما باید بگویی من با برنامه ای که دارم دشمن را از تحریم پشیمان می کنم. کشور را نباید معطل مذاکره کرد. شما نتوانستید حتی مذاکره کنید. تعاملات خارجی خوب است اما سهم شما از بازار همسایه ها چه بوده است.

سعید جلیلی