شهرخبر

انگیزه رئیسی برای رفتن به سفرهای استانی

انگیزه رئیسی برای رفتن به سفرهای استانی
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: یکی از اولین شرایط برای مسئولیت برعهده گرفتن مردمی بودن است. در نظام اسلامی باید از مردم، در مردم و با مردم بود و باید از نزدیک با مردم سخن گفت و شکایت آن‌ها را شنید.

به گزارش ثریا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: یکی از اولین شرایط برای مسئولیت برعهده گرفتن مردمی بودن است. در نظام اسلامی باید از مردم، در مردم و با مردم بود و باید از نزدیک با مردم سخن گفت و شکایت آن‌ها را شنید.

سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به صداوسیما در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی پیرامون نگاه خود نسبت به اهمیت درک عینی و شناخت دغدغه های مردم و روش خود برای این مساله، گفت: یکی از اولین شرایط برای مسئولیت برعهده گرفتن مردمی بودن است. در نظام اسلامی باید از مردم، در مردم و با مردم بود و باید از نزدیک با مردم سخن گفت و شکایت آن‌ها را شنید.

وی افزود: من هم نامه‌هایی که برایم می‌فرستند را می‌بینم و ارتباطاتی که در فضای مجازی وجود دارد را می‌بینم، یکی از اهداف مهم از حضور من در استان‌ها ارتباط با مردم است. در سازمان کاری خودم علاوه بر ارتباط با مدیران عالی با سطوح میانی ارتباط دارم و رصد می‌کنم.

رئیسی در ادامه اظهار داشت: یکی از شروط موفقیت یک مدیر مردمی بودن در عمل است نه در شعار؛ من به دوستان هم گفتم مدیری که انتخاب می‌کنم باید سه ویژگی اساسی داشته باشد؛ اول مردمی بودن؛ دوم ضدفساد بودن و سوم داشتن روحیه انقلابی. روحیه انقلابی یعنی برای موضوعات و کارها بهانه‌تراشی نکند و نگوید نشد و نمی‌شود و کار را پیش ببرد.

منبع: ایلنا