شهرخبر

ایرنا/ براساس خبرهای منتشر شده، 31 عملیات گمانه زنی باستان شناختی در خراسان جنوبی انجام شد.

حسن رمضانی اظهار داشت: تعیین محدوده دقیق آثار در تپه ها و محوطه های تاریخی در بررسی های اولیه باستان شناختی میسر نمی شود و برای آگاهی از محدوه و آثار معماری محوطه ها، نیازمند گمانه زنی های مختلف به منظور تعیین عرصه و حریم آثار هستیم.

وی افزود: تاکنون 31 عملیات گمانه زنی باستان شناختی در تپه ها و محوطه های تاریخی خراسان جنوبی صورت گرفته که آثار معماری بسیار ارزشمند و قابل توجهی بدست آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: با این فعالیت مهم محدوده دقیق آثار مشخص و مستندات تاریخی و باستان شناختی برای ثبت یک محوطه یا تپه در فهرست میراث ملی کامل می شود.

انجام 18 مورد کاوش باستان شناسی در خراسان جنوبی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از انجام 18 مورد کاوش باستان شناسی در این استان نیز خبر داد.

وی گفت: با هدف بدست آوردن اطلاعات و پیشینه تمدنی استان، 18 مورد کاوش باستان شناسی از سوی حوزه پژوهشی اداره کل در شهرستان های استان صورت گرفته که منجر به کسب اطلاعات فرهنگی و تاریخی ارزشمندی در حوزه باستان شناسی استان شده است.

رمضانی اظهار داشت: تپه ها و محوطه های تاریخی از جمله آثار مهم و فرهنگی کشور بشمار می رود که پیشینه هر منطقه را از منظر تاریخ و تمدن آشکار می سازد. وی افزود: کاوش علمی در این محوطه ها سابقه زیست بشر و چگونگی زندگی آنها را برای ما مشخص و نمایان می کند.

31 عملیات گمانه زنی باستان شناختی در خراسان جنوبی انجام شد