از آنجایی که به رغم بازتاب وسیع این تصویر در میان کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی، ستاد ایشان هیچ واکنشی به اتفاق یاد شده نشان نداده است و نیز با توجه به اینکه بر مبنای تصاویر منتشر شده در اینترنت، این اتفاق غیرقابل چشم پوشی پیشتر نیز رخ داده است، نکاتی چند شایسته ی یادآوری است:

۱-این کلام رهبر معظم انقلاب است که «این انقلاب در هیچ کجای جهان بی نام خمینی شناخته شده نیست»؛ ضمن آنکه ایشان در تمام سخنان و پیام ها و رفتارهای سیاسی خویش نام امام و یاد امام را فراموش نمی کنند. صد البته که حفظ نام و راه امام فقط در گرو عکس و تابلو نیست، بلکه حفظ مسیر امام هم امری مهم است که باز در این زمینه هم ایشان همواره تلاش کرده اند از آن مراقبت کنند که نمونه بارز آن سخنان شفاف اخیر ایشان در خصوص جایگاه «رأی مردم» و «جمهوریت» در دیدگاه امام بود.

۲-گرچه ممکن است مسئولان ستاد یاد شده این اتفاق را سهوی عنوان کنند، اما تکرار یک پدیده مشابه ظرف چندماه که طی آنها تصویر و نمادهای مربوط به امام دچار فراموشی می شود جای نگرانی جدی دارد و نشانه ی تقویت نوعی انحراف از اصول و بنیان های نظام است. لازم است که بزرگان سیاست و مسئولان نهادهای تبلیغاتی نسبت به این انحراف حساس شده و به دور از اقدام های مقطعی و جنجالی، در خصوص آن تفکر  و تدبر کنند.

اتفاق عجیب در ستاد ابراهیم رئیسی /باز هم فراموشی تصویر امام!