شهرخبر

فراخوان جلیلی از روستایی ها

به گزارش مشرق سعید جلیلی کاندیدای ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: هر روستا سلولی برای جهش کشور. تصاویر روستای خود را با ذکر ظرفیتهای آن برای پیشرفت کشور منتشر کنید.

فراخوان جلیلی از روستایی ها

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.