شهرخبر

ویدئو | درآمدهای میلیونی خط‌نویس‌های سنگ‌قبر در بهشت زهرا

خطاط‌های بهشت زهرا می‌گویند: «مثل همین دوران کرونا، آتقدر مرگ و میر هست که این بازار کشش این همه پرسنل کاری را داشته باشد.»«میانگین قیمت برای خطاطی فقط یک نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و وفات روی هر سنگ قبر 60هزار تومان است. اما شهرت و تجربه خطاط، فروش خوب مغازه‌دار و جنس و کیفیت سنگ‌ها ازجمله مواردی است که خطاطی را گران می‌کند.»

خطاط‌های بهشت زهرا می‌گویند: «مثل همین دوران کرونا، آتقدر مرگ و میر هست که این بازار کشش این همه پرسنل کاری را داشته باشد.»«میانگین قیمت برای خطاطی فقط یک نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و وفات روی هر سن

«گاهی هم کار سفارشی گیرمان می‌آید که بابتش از 500هزار تومان تا یک‌میلیون و 500هزار تومان هم گرفته‌ایم. البته اینها همیشگی نیستند.»