شهرخبر
معجزات آیه امن الرسول
آیه ۲۸۵ و ۲۸۶ سوره بقره که با عبارت «من الرسول» آغاز می شود به این نام شهرت یافته است.

کارگر آنلاین | منشا این شهرت روایات فراوانی است که از پیامبر اعظم (صلی الله علیه واله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) در فضیلت و قرائت آنها نقل شده است. مجموع این روایات، از عظمت این دو آیه خبر می دهد. براساس این روایات، دو آیه ی آخر بقره، از گنجی در زیر عرش الهی به پیامبر بخشیده شده است. و آن حضرت هر گاه این دو آیه و آیه الکرسی را قرائت می کرد، تبسّم کرده می فرمود: آن دو از گنج الهی زیر عرش است. طبق نقلی از پیامبر، خداوند، دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمین، کتابی داشته و دو آیه ی آخر بقره را از آن فرود آورده است؛ پس اگر آن دو، سه شب در خانه ای خوانده شود، شیطان به آن نزدیک نمی شود.در زمینه ی آثار و فضیلت قرائت این آیه، از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) نقل شده که هر کس دو آیه ی آخر سوره ی بقره را در شب بخواند، برایش کافی است.

از امیرمنان، امام علی (علیه السلام) نیر نقل شده که هر کس اسلام را در یافته باشد، پیش از خواندن امن الرسول و آیه الکرسی نمی خوابد. این دو آیه، خلاصه ای از سوره ی بقره و در بردارنده ی موضوع کلی و غرض نهایی آن است، زیرا این سوره مشتمل است بر فراخوان مسلمانان به ایمان به اصول اعتقادی اسلام چون الله، معاد، فرشتگان، پیامبران و کتاب های آسمانی؛ هم چنین بیان بسیاری از تکالیف الهی درباره ی شوون گوناگون امت اسلامی؛ نیز یادآوری سرپیچی یهود از فرمان های خداوند، آنها و دشمنی آنان با برخی فرشتگان.پیامبر گرامی (صلی الله علیه واله وسلم) در سفارش به قرائت و مضامین این دو آیه فرمود: این دو آیه را فرا گیرید و به دختران و پسرانتان بیاموزید، زیرا آن دو هم قرآن و هم دعاست و خشنودی خدای رحمان را در پی دارد. از امام علی بن الحسین (علیه السلام) نیز سفارش پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) به قرائت سه آیه ی آخر سوره ی بقره نقل شده است.

منبع : سایت تبیان