شهرخبر

حمل مار پیتون غولحمل مار پیتون غول پیکر 200 کیلویی با موتور+عکس

حمل مار پیتون غولحمل مار پیتون غول پیکر 200 کیلویی با موتور+عکس

ویدئوی حمل یک مار پیتون غول پیکر با موتورسیکلت به ویدئویی داغ در فضای مجازی تبدیل شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران