شهرخبر

احضار فردی که ترکیب تیم ملی ایران را لو داد/ ورود نهادهای نظارتی

فردی که ترکیب تیم ملی ایران را پیش از دیدار با بحرین لو داده بود به مراجع ذیربط معرفی شد.

احضار فردی که ترکیب تیم ملی ایران را لو داد/ ورود نهادهای نظارتی

خبرورزشی - چند ساعت قبل از بازی ایران و بحرین ترکیب تیم ملی لو رفت و نگرانی‌های زیادی به وجود آورد. لو دادن ترکیب تیم ملی قبل از یک مسابقه بسیار مهم می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.

به دنبال روشنگری‌های وسیع صورت گرفته و با ورود نهادهای نظارتی، فرد خاطی که ترکیب تیم ملی را لو داده بود شناسایی شد.

بر این اساس و مطابق آخرین خبرهای دریافتی برای فرد مزبور در نهادهای ذیربط پرونده تشکیل شده و وی بلافاصله پس از مراجعت به ایران باید نسبت به تخلف رخ داده در مراجع نظارتی پاسخگو باشد.