شهرخبر
آتش سوزی نیزارها در روستای جرف علیای خرمشهر
مدیر روابط عمومی و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر گفت:یک آتش نشان خرمشهری در اطفا حریق نیزارهای جرف علیای خرمشهر مصدوم شد.

میلاد جعفری مدیر روابط عمومی و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،گفت: دیروز طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵آتش نشانی  مبنی بر آتش سوزی نیزارها در روستای جرف علیای خرمشهر یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۲سازمان آتش نشانی به محل اعزام شد.

او افزود: آتش نشانان خرمشهری بعد از یک ساعت مبارزه مداوم با شعله های پیچیده در باد نیزارها موفق شدن این حریق گسترده را طی عملیاتی طاقت فرسا اطفا کنند.

مدیر روابط عمومی و خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر تصریح کرد: در این عملیات یک نفر از آتش نشانان خرمشهری دچار مصدومیت شد که بعد از حضورعوامل اورژانس درمحل حادثه مداوا و حال عمومی وی نسبتا مساعد اعلام شد.