به گزارش برنا، همتی در این توئیت نوشت: مشاور عالی اقتصادی من در بانک مرکزی اهل سنت بود، نماینده اقتصادی من در مناظرات صدا و سیما اهل سنت بود.

وی تصریح کرد: برنامه دولت من، افزایش سه برابری مدیران ارشد اهل سنت است.