شهرخبر

دلخوری یحیی گل محمدی از وحید امیری و اسکوچیچ

یحیی گل محمدی و مربیان پرسپولیس همچون دکتر حقیقت تصور می کردند وحید امیری نیز همچون کمال کامیابی نیا به ایران بازمی‌گردد تا به مداوای پای مصدوم خود بپردازد.

دلخوری یحیی گل محمدی از وحید امیری و اسکوچیچ

خبرورزشی - سرمربی پرسپولیس انتظار داشت دراگان اسکوچیچ به جای نگه داشتن وحید امیری او را به ایران می فرستاد چرا که امکانات و دستگاه‌های فیزیوتراپی و پزشکی در ایران مجهزتر از بحرین است.

دستگاه‌هایی هم که پزشکان تیم ملی با خود به بحرین برده اند کامل و مجهز نیست که با توجه به محدودیت‌های پرواز و سفر امری طبیعی است.