ویشکا آسایش در جمع دانش آموزانش /عکس

عکسی که ویشکا آسایش از نمایی از فیلم سینمایی ورود آقایان ممنوع در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

ویشکا آسایش