چهره و پوشش قجری ماهایا پطروسیان /عکس

عکسی که ماهایا پطروسیان با گریمی مدل قدیمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

ماهایا پطروسیان