شهرخبر

آمریکا تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد!

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه نهادها و اشخاص سوری و یمنی با ادعای همکاری با ایران اعمال کرد.

آمریکا تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد!

به گزارش منیبان؛ وزارت خزانه داری آمریکا با ادعای همکاری این اشخاص و نهادها با شرکت های مرتبط با ایران تحریم هایی را علیه آنها وضع کرده است.

document.getElementById('myframe').style.height='600px';