شبنم قلی خانی در کنار خواهرش /عکس

شبنم قلی خانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

شبنم قلی خانی