شهرخبر

فیلم/ کنایه جالب مجری به گاف مهرعلیزاده

محمد دلاوری

کنایه جالب محمد دلاوری به مهرعلیزاده بخاطر انتخاب اعداد اشتباه در مناظرات .