روند بیماری کرونا در ایران در روزهای اخیر گرفتار رفتاری نوسانی شده و بالا پایین های زیادی را تجربه کرده است. این رفتار در روزهای اخیر تقریبا بی سابقه بوده به طوری که در یک روز آمار ابتلا به کمترین حد خود در ۶ ماه اخیر رسیده و به یکباره در روز بعد رشدی ۸۰ درصدی را ثبت کرده است.  

آمارهای خطرناک در موج چهارم

از وقتی موج چهارم کرونا در کشور راه افتاد آمارهای خطرناکی در بیماری کرونا به ثبت رسید به طوری که در یک روز در میانه بهار شاهد ابتلای بیش از ۲۵ هزار نفر به این بیماری بوده و در روز دیگر ۴۹۶ نفر را طبق امارهای رسمی وزارت بهداشت و در مان از دست دادیم.

رفته رفته این موج در مسیری کاهشی قرار گرفته و از بیشنه های قبلی جداشد. اما همواره در هر موجی ازکرونا که در کشور رخ داده با توجه به فاصله گذاری ها و کنترل بیماری افت آمارها به آرامی صورت گرفته است. در آمارهای روزهای اخیر اما این افت شباهتی با موج های دیگر نداشت و به صورت ناگهانی رقم خورد.

مشروح این گزارش را رد اقتصادنیوز با تیتر« افت کم سابقه شاخص های کرونایی در موج خطرناک چهارم» بخوانید.