شهرخبر

مهر/ روستای ده حوض در مجاورت رودخانه کارون واقع شده است؛ روستایی که طبیعت بی نظیرش همانند الماسی در دل دشت سوسن می درخشد.

فرشاد بندانی ترشکی