شهرخبر

فیلم/ ‌عملیات تعقیب و گریز در بزرگراه شهید دوران

تعقیب و گریز سارقان

ویدئوی منتشر شده از عملیات تعقیب و گریز در بزرگراه شهید دوران و مجرمی که اتوبان را بالعکس حرکت می کند!