به گزارش برنا ، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم: « داستان دست انداز »به تهیه کنندگی محمد آفریده وکارگردانی کمال تبریزی ، « زد و بند » به تهیه کنندگی مقصود جباری و کارگردانی داوود نوروزی و « عروس خیابان فرشته » به تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و کارگردانی مهدی خسروی موافقت کرد.