شهرخبر

پنجره مهر؛

پاسخ قائم مقام شرکت منابع آب ایران به ابهامات آبگیری سد «کنجانچم»

پاسخ قائم مقام شرکت منابع آب ایران به ابهامات آبگیری سد «کنجانچم»

ایلام-قائم مقام شرکت منابع آب ایران به ابهامات آبگیری سد «کنجانچم» پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که صبح امروز پنجشنبه سد کنجانچم به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد، محمد حاج رسولی‌ها قائم مقام شرکت منابع آب ایران به برخی ابهامات آبگیری سد «کنجانچم» پاسخ داد.